توصیفات مشتری

صفحه اصلی  /  توصیفات مشتری

توصیفات مشتری

Murad Bashan - الجزایر

Murad Bashan - الجزایر

تاجر

Ali Shirvani- ايران

Ali Shirvani- ايران

دندان پزشک

Tariq Abdeen- اردن

Tariq Abdeen- اردن

خلبان

Eng. Amjad Farouk- پاکستان

Eng. Amjad Farouk- پاکستان

مهندس

Dr. Bahloul Qurban- لیبی

Dr. Bahloul Qurban- لیبی

جراح

Eng. Walid Alsafria- اردن

Eng. Walid Alsafria- اردن

مدیر کل شرکت کابل های ریاض

Dr. Hussein Saeed- لیبی

Dr.  Hussein Saeed- لیبی

دانشگاه طرابلس

Dr. Emad Agha- عراق

Dr. Emad Agha- عراق

مشاور رئیس جمهور اقلیم کردستان

ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در وب سایت خود استفاده می کنیم
Ok