تیم ما

صفحه اصلی  /  تیم ما

تیم ما

کار تیمی سرمایه گذاری بینا را از بهترین کار تیمی در جهان بشناسید!

تیم بینا

Nawar Ghadri

Nawar Ghadri

مدیر کل

Feras Ghadri

Feras Ghadri

مدیر بازاریابی

Mohamad Nahhas

Mohamad Nahhas

مشاور املاک

Aslan Yildirim

Aslan Yildirim

سرپرست كال سنتر

ِِAlaa Hattab

ِِAlaa Hattab

سرپرست مرکز تماس

Amina Biktybanova

Amina Biktybanova

مشاور املاک

Mousab Ghadri

Mousab Ghadri

مشاور املاك

Luna Atraoğlu

Luna Atraoğlu

Property Consultant

Salma Aboud

Salma Aboud

مشاور املاک

ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در وب سایت خود استفاده می کنیم
Ok